Znaczenie skutecznego systemu oceny pracowników dla efektywności działania firm

Ocenianie pracowników pozwala na wykrywanie błędów w ich działaniu, na racjonalne wypłacanie premii za wykonaną pracę, służy lepszej jakości procesów w firmie. W tworzeniu skutecznego systemu oceny pracowników można uzyskać wsparcie specjalistów.

 

Prawidłowe ocenianie pracy zatrudnionych jest bardzo trudnym zadaniem do zrealizowania. Dlatego coraz popularniejsze jest skorzystanie w tym zakresie z pomocy profesjonalistów, tj. ekspertów od systemów ocen pracowniczych z firm zewnętrznych.

 

Dlaczego systematyczne ocenianie pracy zatrudnionych jest ważne dla firmy?

Po pierwsze system oceny pracowników, gdy jest dobrze skonstruowany, porządkuje wiele sfer działalności w przedsiębiorstwie. Pracownicy dzięki niemu znają stawiane im wymagania, jak i z góry wiedzą, pod jakim kątem może być weryfikowana ich praca. To naturalnie motywuje ich do większej dokładności, zaangażowania, podwyższonej jakości pracy.

Po drugie, gdy pracownicy są sprawdzani, a ich praca weryfikowana, bardziej się starają, popełniają mniej błędów. Przekłada się to na wzrost efektywności procesów w firmie.

Po trzecie taka ocena służy również szybkiemu zidentyfikowaniu ewentualnych błędów w procesach, działaniach firmy. Na tej podstawie można błędy korygować, a procesy doskonalić. Długofalowo pozwala to także zmniejszyć koszty firmy, jakie wcześniej poniosła na skutek błędów zatrudnionych.

Wyniki okresowej oceny pracowniczej są również dla przedsiębiorcy źródłem wielu informacji. Na podstawie wniosków z takiej oceny może w prosty sposób zidentyfikować obszary, w których musi pracowników doszkolić, a w których może rozbudować procedury ich postępowania.

Ocenianie zatrudnionych w firmie musi być prowadzone profesjonalnie – czyli w jaki sposób?

Dzięki systematycznej ocenie pracy zatrudnionych można wiele zyskać, w tym poprawić efektywność firmy. Ważne jest jednak profesjonalne przeprowadzenie oceny zatrudnionych. System oceny pracowników musi być zbudowany racjonalnie i przejrzyście. Dobrze, gdyby był powiązany z systemem premiowym. Wynik oceny pracowniczej powinien mieć wpływ na wysokość wypłacanej premii zatrudnionym.

Wielu przedsiębiorców ma poważne trudności z odpowiednim prowadzeniem systemu oceny pracowniczej. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy specjalistów z takich firm jak np. Contract Administration. Praktyka pokazuje, że eksperci z zewnętrznych firm profesjonalnie i skutecznie wspierają pracodawców w takich działaniach jak:

  • diagnoza efektywności i poprawności pracy,
  • budowanie systemów ocen pracowniczych i systemów premiowych,
  • analiza dotychczas stosowanej metody oceny pracowników i jej ewentualna korekta,
  • przeprowadzanie procesów oceny pracowników, planowanie ścieżki rozwoju zatrudnionych, celem poprawy ich wyników pracy.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Co powinieneś wiedzieć o gospodarowaniu odpadami medycznymi.

Środowisko naturalne i jego dobro powinno skupiać uwagę wszystkich mieszkańców ziemi, ponieważ to wspólna własność,która służy nie tylko obecnym mieszkańcom,

Zamknij