Rynek pracy a zmiany w energetyce

Stagnacja technologiczna w górnictwie, zmiany w polityce klimatycznej i energetycznej oraz zwiększanie roli źródeł odnawialnej energii oddziałuje na rynek pracy w Polsce. Zmienia się struktura zatrudnienia w energetyce i pojawiają się oferty pracy w nowych zawodach, związanych z energią odnawialną.

Zapóźnienie technologiczne w górnictwie i jego znaczenie dla rynku pracy

Polskie górnictwo nie tylko przestało przynosić zyski ponad 10 lat temu, ale wymaga dużych nakładów finansowych ze środków publicznych, czyli z naszych podatków. Dotyczy to szczególnie wydobycia węgla. Spadek efektywności pracy i opłacalności wydobycia wynika z zapóźnienia technologicznego polskich kopalni w stosunku do technologii wykorzystywanych w kopalniach na świecie.

Na skutek stagnacji rynek pracy na obszarach, na których działają kopalnie, się zmienia. Dlatego coraz więcej osób zamiast starać się o pracę w kopalni, woli wyszukać w internecie hasło „praca Katowice” i znaleźć oferty z innych branż.

Zmniejszenie liczby ofert pracy w górnictwie wynika też z wprowadzania polityki energetycznej kierującej się w stronę odnawialnych źródeł energii. Wynika to głównie ze zobowiązań unijnych i innych międzynarodowych dotyczących energii odnawialnej, które Polska podjęła w minionej dekadzie.

Wpływ wprowadzania odnawialnych źródeł energii na polski rynek pracy

Rosnąca popularność odnawialnych źródeł energii wpływa na zmiany na rynku pracy w Polsce. Zauważalna jest stopniowa, sukcesywna restrukturyzacja zatrudnienia w energetyce. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie energetyki wiatrowej, produkcji biomasy, wytwarzania biogazu i pozyskiwania z niego energii. Potrzebni są także eksperci na stanowiska różnego szczebla w dziedzinie technologii pozwalających na bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz na redukcję wysokoemisyjnych źródeł energii.

Wzrost zaawansowania technologicznego i zmiana struktury produkcji energii sprawiają, że liczba etatów w energetyce może nieznacznie spadać. Zmiany w polityce klimatycznej i energetycznej dotyczą zwłaszcza branży górniczej, która przechodzi w ostatnich latach kryzys.

Stopniowo w Polsce rośnie zapotrzebowanie na ekspertów od nowych technologii energetycznych, ale także gałęzi z tymi technologiami związanych. Coraz więcej ofert pracy w energetyce kierowanych jest do specjalistów w dziedzinach logistyki, ochrony środowiska, utylizacji odpadów oraz rolnictwa energetycznego. Te zmiany powinny wpływać również na system kształcenia w Polsce.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dlaczego tak ważna jest odpowiednia segregacja odpadów?

Wiele ludzkich działań przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego. Przyroda nie jest w stanie się sama obronić, dlatego od wielu

Zamknij