Pierwsza elektrownia atomowa

 

Pierwsze elektrownie atomowe zaczęły powstawać w latach pięćdziesiątych XX wieku, a prekursorką była elektrownia wybudowana w Obnińsku w ZSRR w 1954 roku. Wydawało się wtedy, że dzięki nim uzyskaliśmy dostęp do ogromnej ilości czystej, bezpiecznej i taniej energii. Według ekspertów z 1kg najczęściej używanego paliwa jądrowego (235 U), można uzyskać tyle energii elektrycznej, co z 3000 ton węgla lub 1600 ton benzyny. Jednak elektrownie atomowe tylu, ilu mają zwolenników, tyleż samo mają przeciwników głównie za sprawą pogarszającego się stanu ekologii, na którą elektrownie te maja olbrzymi wpływ.

Trochę historii

Sukces pierwszej elektrowni atomowej spowodował budowę kolejnych. Największa ich ilość powstała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jednak dwie poważne awarie – Three Mile Island w 1979 roku oraz Czarnobyl w 1986 roku sprawiły, że zaczęto wątpić w bezpieczeństwo elektrowni atomowych. Rządy niektórych krajów Europy Zachodniej (np. Niemcy) podjęły decyzje o całkowitym wycofaniu się z energetyki jądrowej. Obecnie na świecie pracuje około 400 elektrowni atomowych dostarczających 17% elektryczności zużywanej globalnie.

Budowa elektrowni atomowej

Sercem każdej elektrowni jest reaktor, w którym ciepło uzyskuje się z kontrolowanej reakcji łańcuchowej rozszczepienia się jąder atomów paliwa przy udziale wodnego, grafitowego lub berylowego moderatora spowalniającego powstałe neutrony, dzięki czemu zwiększa się prawdopodobieństwo zainicjowania przez nie kolejnej reakcji rozszczepienia.

Przebieg reakcji reguluje się przez wsuwanie lub wyciąganie z rdzenia (zawierającego paliwo jądrowe) tzw. prętów sterujących wykonanych z materiałów pochłaniających neutrony (izotopy boru lub kadmu).

Przez rdzeń przepływa chłodziwo, które chłodząc rdzeń samo silnie nagrzewa się.

Woda jest bardzo dobrym chłodziwem z uwagi na jej duże ciepło właściwe, ale musi być utrzymana pod dużym ciśnieniem dla uniknięcia wrzenia w temperaturze rzędu kilkuset stopni Celsjusza. Ciepło pobrane w reaktorze zostaje oddane w wymienniku ciepła wodzie obiegu wtórnego lub wodzie w wytwornicy pary, która zasila turbogenerator. Temperatura tej pary i jej ciśnienie muszą być odpowiednio wysokie, aby zapewnić wysoką sprawność turbiny. Po przejściu przez turbinę para jest chłodzona i skroplona wraca do wytwornicy pary.

 

Rodzaje paliw

Podstawowym paliwem w większości elektrowni atomowych jest uran (najcięższy pierwiastek, naturalnie występujący w ziemi). Wydobywa się go z rud uranowych i poddaje wzbogaceniu, czyli obróbce zwiększającej zawartość jednego z izotopów.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak przyspieszyć windows 7

Windows 7 to system operacyjny, wydany przez firmę Microsoft, działający na rynku od 2010 roku (jego poprzednikiem był system Windows

Zamknij