Nowa dyrektywa maszynowa. Co zawiera?

Co zawiera dyrektywa maszynowa?

Obecnie obowiązująca dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (dalej: Dyrektywa) zastąpiła Dyrektywę 98/37/WE. Zmieniono ją Rozporządzeniem 596/2009/WE, a także dyrektywą 2009/127/WE, która to zawiera wymagania dla maszyn dotyczące stosowania pestycydów. Czego dotyczy obecnie obowiązująca dyrektywa? Ogółem rzecz biorąc, ma ona zastosowanie do takich produktów jak: maszyny, wyposażenie wymienne, elementy bezpieczeństwa, osprzęt do podnoszenia, łańcuchy, liny i pasy, odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu, a także maszyn nieukończonych. Z dyrektywy 2006/42/WE wyłączone są natomiast urządzenia specjalne, a więc przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parków rozrywki, części zamienne maszyn,  ciągniki rolnicze i leśne, statki pełnomorskie, pływające jednostki przybrzeżne, a także zainstalowane na nich maszyny, maszyny wojskowe, policyjne, laboratoryjne, silniki elektryczne, sprzęt informatyczny i inne. Dyrektywa nie ma również zastosowania do maszyn określonych w załączniku I, dla których to zagrożenia są objęte innymi dyrektywami wspólnotowymi. Przepisy niniejszej dyrektywy stworzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska, ludzi i zwierząt. Zgodnie z 2006/42/WE maszyny nieukończone nie mogą być wprowadzone do obrotu, chyba że spełniają przepisy niniejszej dyrektywy.

Jakie zmiany pojawiły się w nowej dyrektywie maszynowej?

Jedną ze zmian obecnie obowiązującej dyrektywy 2006/42/WE jest dodanie poprzez rozporządzenie nr (UE) 2019/1243 z dnia 20 czerwca 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.198.241) Art. 21a, który określa powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych na okres pięciu lat od dnia 26 lipca 2019 r. 2006/42/WE rozszerza również listę urządzeń (np. obrabiarki do drewna i przenośne maszyny montażowe), dla których jest wymagane sporządzanie świadectwa badania typu przez jednostkę notyfikowaną. Wprowadza się również wymóg rozszerzenia danych umieszczanych na podzespołach, takich jak pełna nazwa oraz adres producenta, a także określenie typu, przeznaczenia urządzenia oraz roku produkcji. Zmianie uległy wymagania dla maszyn nieukończonych, które dotyczą przeniesienia części obowiązków na ich odbiorcę. Zgodnie z 2006/42/WE odbiorca ma też obowiązek wystawiania deklaracji zgodności ze względu na konieczność podniesienia bezpieczeństwa. W dyrektywie maszynowej sprecyzowano również ilość maszyn, których ona dotyczy oraz zdefiniowano ich pojęcie. Należy także mieć na uwadze, iż wprowadzanie do obrotu lub użytkowania maszyn spełniających przepisy poprzednio obowiązującego rozporządzenia, a niespełniających przepisów dyrektywy 2006/42/WE jest naruszeniem obowiązujących przepisów. Nowa dyrektywa maszynowa jest uporządkowaniem nielogicznie zorganizowanych spraw starej dyrektywy oraz zmianą procedury oceny zgodności. Ponadto jak najszybsze wdrożenie przez firmy norm związanych z bezpieczeństwem maszyn jak PN-EN ISO 13849-1 zapewni im większą konkurencyjność na tle innych producentów.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Venture Capital – sposób na dofinansowanie start-upu. Jak zdobyć?

Venture Capital to forma finansowania projektów, zwłaszcza innowacyjnych, dotyczących nowych technologii, informatyki czy biotechnologii. Ten sposób nazywany jest także kapitałem...

Zamknij