Informacje na temat recyklingu butelek PET

Jednym z podstawowych sposobów pakowania produktów w przemyśle spożywczym są butelki PET. Jednak niestety ich utylizacja jest dość sporym problemem i dlatego też warto wiedzieć w jaki sposób jest to realizowane, ponieważ obecnie duża ilość zalegających butelek PET na wysypiskach jest problemem wszystkich wysoko rozwiniętych krajów.

 

Do czego może zostać wykorzystany materiał powstający w procesie recyklingu?

Zgodnie z prawem materiał ten nie może być wykorzystany do pakowania żywności, jednak zastosować go można między innymi do produkcji folii do termoformowania, butelek do pakowania detergentów czy też żywicy poliestrowej. Zastosowań jest wiele więcej, jednak ważniejszy jest sam proces realizacji recyklingu.

 

Proces recyklingu

Najważniejszą kwestią jeśli chodzi o sam proces recyklingu butelek PET jest fakt, że powinny one trafić do zakładu już posortowane. Tym właśnie powinni zajmować się wszyscy ludzie, aby dostarczać odpady wstępnie posortowane. Obecnie plastik w większości miejsc znajduje się w pojemnikach żółtych. Jednak zwykle takie sortowanie nie jest zbyt dokładne i dlatego też musi występować sortowanie wtórne już w zakładzie recyklingowym. Po sortowaniu wtórnym następuje etap czyszczenia i sprawdzania sortowania. Wszystkie zanieczyszczenia w butelkach muszą zostać usunięte, aby można było je poddać recyklingowi. Następnym krokiem, który jest realizowany jest mielenie butelek na płatki PET, które wykorzystuje się tworzenia włókien poliestrowych. Następnie oddziela się nakrętki, etykiety itp oraz następuje ponowne mycie tak aby usunąć wszelkie pozostałości po kleju, zanieczyszczeniach i wielu innych kwestii. Rozdrobniony regranulat poddaje się procesom krystalizacji oraz suszenia. Gotowy granulat stosuje się do produkowania wyrobów formowanych wtryskowo. Na specjalnej maszynie granulat rozgrzewany jest do 260-300 stopni. W ten sposób materiał doprowadzany jest do postaci płynnej oraz wprowadzany do specjalnej formy nadającej kształt.

 

Butelki PET mogą być wykorzystywane do produkcji wielu różnych rzeczy, jednak jak widać proces recyklingu jest dość skomplikowany i wymaga realizacji wielu różnych kroków.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Faktoring niepełny w sklepie internetowym

Dynamiczny rozwój Internetu w ostatnich latach sprawił, że zakupu dowolnych produktów można dokonywać zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym.

Zamknij