Faktoring niepełny w sklepie internetowym

Dynamiczny rozwój Internetu w ostatnich latach sprawił, że zakupu dowolnych produktów można dokonywać zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Obecnie na rynku istnieje wiele sklepów internetowych, które są pełnoprawnymi przedsiębiorstwami przynoszącymi spore zyski. Tego rodzaju firmy mogą korzystać z takich samych usług jak przedsiębiorstwa prowadzące tradycyjną sprzedaż.

Sklepy internetowe są cyfrowymi platformami, na których dokonywana jest sprzedaż towarów lub usług. W ciągu ostatniej dekady nastąpił ogromny wzrost liczby tego rodzaju firm, a wraz z nim zwiększył się stopień profesjonalizacji usług. Dzięki temu sklepy internetowe mogą obecnie skorzystać z wielu pożytecznych rozwiązań finansowych, takich jak np. faktoring (faktoring niepełny, czyli faktoring bez regresu).

Faktoring dla e-sklepu – po co z niego korzystać?

 

Faktoring to usługa finansowa pozwalająca na szybki dostęp do gotówki za dokonaną sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Z faktoringu może skorzystać podmiot sprzedający dowolne towary, a także usługi. Faktoring pozwala pozyskać dodatkową gotówkę w ciągu 24 godzin. Dla faktorów, czyli firm realizujących usługi faktoringowe, nie ma znaczenia termin płatności za sprzedaną fakturę lub usługę. Finansowanie polega na przekazaniu kopii faktury, która potwierdzi zrealizowaną transakcję z odroczonym terminem płatności.

Pierwsza pula finansowania w procesie faktoringu polega na wypłaceniu faktorantowi, czyli firmie korzystającej z usług faktoringowych, zaliczki wynoszącej najczęściej od 80 do nawet 90 procent wartości sprzedaży, która widnieje na fakturze. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana w momencie faktycznej zapłaty za nabyte przez kontrahenta towary lub usługi. Dzięki faktoringowi sklep internetowy może zadbać o płynność finansową, która jest podstawą w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Stabilna płynność finansowa stanowi fundament do rozwoju przedsiębiorstwa. Jeśli sklep internetowy posiada środki finansowe, które są w stanie pokryć wszystkie bieżące zobowiązania, może inwestować posiadane zasoby w np. poszerzanie usług finansowych o dodatkowe usługi czy poszerzenie oferty.

Faktoring jako sposób na wyeliminowanie problemu zatorów płatniczych

 

Wiele polskich firm zmaga się z problemem zatorów płatniczych. To negatywne zjawisko trapiące polskich przedsiębiorców, które rozpoczyna się od problemów z terminowymi płatnościami przez pojedynczego kontrahenta. Brak zapłaty za towary lub usługi w terminie określonym umową (kontraktem, fakturą itp.) powoduje problemy finansowe firmy, która dokonała sprzedaży danego dobra.

Zachwiana płynność finansowa może uniemożliwić zapłatę za towary lub usługi podwykonawcom lub partnerom biznesowym, wywołując tzw. efekt kuli śniegowej w postaci nieterminowych płatności. Dobrym sposobem jest wprowadzenie faktoringu, który pozwala przenieść ryzyko niewypłacalności z faktoranta na faktora. Dzięki temu firma korzystająca z usług faktoringowych może otrzymać zapłatę za sprzedane dobra lub usługi nawet wtedy, gdy realnie nie otrzymała nawet złotówki.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wysypisko śmieci- potencjalne zagrożenia związane z jego bliskością

Przeglądając różnorodne oferty sprzedaży domów i działek, nie raz będzie można natknąć się na miejsce idealne- zarówno jeżeli chodzi o

Zamknij