Co to jest GMO?

Ostatnimi czasy w Polsce toczy się gorąca dyskusja nad wprowadzeniem GMO. Co dokładnie znaczy ta obco brzmiąca nazwa? GMO są to genetycznie modyfikowane organizmy, powstałe za pośrednictwem inżynierii genetycznej-same bez pomocy człowieka nigdy nie zaistniałyby w naturze. Termin ten budzi wiele kontrowersji oraz sprzeciwów, ponieważ wielu ludzi obawia się o swoje zdrowie, po wprowadzeniu genetycznie modyfikowanych organizmów do produkcji żywności. Jak twierdzi Andrzej Gwiazda.

GMO to jest sprzeczna z naturą zabawa życiem. Zabawa bardzo niebezpieczna, a jej skutki mogą być absolutnie nieodwracalne. Jeśli zrobi się złą maszynę, można ją wyłączyć. Ale jeśli zrobi się złą roślinę lub rybę i wpuści do środowiska, już nie można jej wyłączyć, będzie żyć i się rozmnażać. A skutki tego mogą być nieobliczalne i niemożliwe do przewidzenia. Przecież nie są właściwie badane skutki wprowadzania GMO.

Eksperymenty z genetycznie modyfikowanymi organizmami w rolnictwie rozpoczęły się zaledwie kilkanaście lat temu, dlatego trudno realnie ocenić wpływ GMO na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne.

Tak naprawdę jest to gigantyczny eksperyment, którego skutki poznamy dopiero za wiele lat. Wielu przeciwników podkreśla, że GMO jest ogromnym zagrożeniem dla bioróżnorodności, bo nie będzie można powstrzymać rozprzestrzeniania się organizmów genetycznie modyfikowanych, gdyż rośliny GMO są odporne na chwastobójcze środki.

Z kolei obrońcy uważają, że produkcja transgenicznych roślin, to jedyne wyjście w walce z ogólnoświatowym głodem, gdyż daje ona o wiele wyższe plony. Jako argument podają oni także fakt, że w Ameryce ludzie spożywają produkty GMO i nie pozostawia to na ich zdrowiu żadnego uszczerbku. Tymczasem nie ma badań prowadzonych w tym kierunku, więc aktualnie nie da się ocenić w jakim stopniu GMO wpływa na zdrowie człowieka.

Z całą pewnością produkty GMO nie należą do zdrowych produktów, a konsekwencje ich spożywania przez Amerykanów zobaczymy dopiero w przyszłości.

Redaktor Serwisu

copyright 2017